สหกรณ์กรมทางหลวง


รายชื่อธนาคารที่ใช้โอนเงินให้สหกรณ์ฯ

(ชำระค่าหุ้น, ชำระเงินกู้ หรือนำฝาก)

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ประเภท ออมทรัพย์
   
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 013-1-25604-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขารามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-4-09590-2
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด สาขายมราช
เลขที่บัญชี 010-2-12648-5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอุรุพงษ์
เลขที่บัญชี 149-0-89521-4
ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาพญาไท
เลขที่บัญชี 003-2-90393-2
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาราชปรารภ
เลขที่บัญชี 127-2-14383-1
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขากิ่งเพชร
เลขที่บัญชี 023-2-56500-4
 
การชำระผ่านธนาคาร กรุณาแฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงินให้สหกรณ์ฯ ที่เบอร์ 0-2354-6717
 


โอนเงินให้สหกรณ์ฯ ผ่านธนาคาร ปฏิบัติดังนี้
 
- โอนก่อนเวลา 14.00 น.

- เขียน ชื่อสมาชิก ที่ชำระเงินให้ชัดเจน อ่านง่าย โปรดระบุด้วยว่า โอนเงินชำระค่าหุ้น, ชำระ เงินกู้ หรือ เงินฝาก พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้

- แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบโดยโทรศัพท์ หรื แฟ็กซ์ สำเนาใบโอน
 

ฝากเงิน ชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินกู้ด้วยเช็ค ปฏิบัติดังนี้
 
- ควรเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด”

- เช็คที่ไม่ได้สั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด” ต้องไม่ ACCOUNT PAYEE ONLY เพราะจะนำเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ไม่ได้

- จะต้องเป็นเช็คในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น

- ให้นำฝากก่อนเวลา 11.00 น.
 

  • สมาชิกสหกรณ์
  • ผลการดำเนินงานสหกรณ์
  • อัตราดอกเบี้ย
  • บัญชีธนาคารของสหกรณ์
  • คำนวลผลประโยชน์
  • คำถามที่สมาชิกสนใจ (FAQ)
  • เรื่องเด่นประจำวัน