สหกรณ์กรมทางหลวง

ระเบียบการเป็นสมาชิก
1 ผู้สมัครครั้งแรก ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะเรียกเก็บพร้อมเงินค่าหุ้นรายเดือนในเดิอน)
2 ผู้ที่ออกจากการเป็นสมาชิกจะสมัครครั้งที่ 2 ต้องรอ 1 ปี จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
3 ผู้ที่ออกจากการเป็นสมาชิกจะสมัครครั้งที่ 3 ต้องรอ 2 ปี จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
  • สมาชิกสหกรณ์
  • ผลการดำเนินงานสหกรณ์
  • อัตราดอกเบี้ย
  • บัญชีธนาคารของสหกรณ์
  • คำนวลผลประโยชน์
  • คำถามที่สมาชิกสนใจ (FAQ)
  • เรื่องเด่นประจำวัน